Ceník

Ceny jsou pouze orientační, záleží na obtížnosti práce a nákladů víceprací.

Zákazník námi nabízenou cenu předem odsouhlasí, tj. před započetím práce. Tj. písemně, telefonicky, e-mailem, dohodou o provedení práce aj.

Pro stanovení ceny můžeme přijet osobně, popřípadně Vám můžeme stanovit  předběžnou cenu, např. z Vámi následujících možností:

 • z Vámi pořízených fotografií a zaslaných např. písemně či e-mailem (přílohou)  aj.
 • i z Vámi pořízeného videa (z mobilu např.), filmem (z kamery) atd.
 • anebo Vámi naměřenými rozměry dle průměru stromu &  dané výšky Vašeho porostu
 • i odhadem – obecně platí – obtížnost kácení (vícepráce),  ANEBO rozměry stromu či druh

Kácení stromů

 • cena je stanovena minimálně – od 2750,- Kč – dle druhu stromu a obtížnosti kácení
 • práce zahrnuje včetně hrubého rozřezání kmene a odvětvování větví +shrab +odvoz pilin
 • více menších stromů najednou (kmeny – menších průměrů a menších výšek)
 • zahrada – ovocné stromy –  od 1250,- Kč za každý strom a dle obtížnosti kácení (+/- 50%)
 • vzrostlé stromy (dub,buk,javor,jasan,ořech,hrušeň,smrk,habr, atd. ) – od 4500,-

Kácení RIZIKOVÝCH stromů

 • rozřezání kmene na špalky/kulatiny + odvětvování větví + řezání polen do menších délek
 • dle obtížnosti kácení- stanovení ceny individuální (el.VVN,terén,zástavby,lomy,toky,skály)

Možnost odvozu biomasy

 • kmeny nad 13 cm – odvoz ZDARMA
 • větve a odpad z kácení (ceny dle nejbližšího autodopravce či místního sběmého dvora)

NÁTĚRY

 • první fáze čištění – dle typu znečištění  (střechy, plochy, fasády, omítky atd.)
 • prostřední fáze nanášení – 1x vrstva základního nátěru
 • dokončovací fáze nanášení – 2x vrstva vrchního nátěru
 • ceny vždy stanovíme individuálně dle typu / druhu nanášeného nátěru
 • od 650,- Kč za každé 2 metry čtvereční atd.