Videosnímky

Rizikové kácení stromu
Terénní obtížnost při kácení